Bremen Panorama

 Уважаеми членове,


Управителният съвет на Немско-Българско сдружение ДУНАВ, със седалище гр. Бремен, на основание § 8 II 1 от действащия Устав на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на


28 ноември 2016 г., 18:30 ч., Torhaus Nord, Liegnitzstraße 63, 28237 Bremen

 

Поканата за Общото събрание, както и информация относно провеждането и дневния ред може да намерите тук.